ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งกับพนักงานได้ทันที ผ่านช่องทาง
LINE สะดวก รวดเร็ว รู้พื้นที่ติดตั้งในทันที

1. ตรวจสอบพื้นที่ผ่านทาง LINE
2. แชร์โลเคชั่นตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. รอพนักงานตรวจสอบภายใน 5 นาที

สมัครเลย